O nás

ROSKA Žďár nad Sázavou regionální organizace unie Roska v ČR je svépomocné občanské hnutí, jehož posláním je pomáhat lidem s roztroušenou sklerózou, žít kvalitní, důstojný a plnohodnotný život. K tomuto cíli realizuje své humanitární programy, které jsou otevřeny všem lidem s touto nemocí a jejich blízkým osobám.

ROSKA Žďár působí v regionu bývalého okresu Žďár nad Sázavou. V současné době má 41 členů různého věku, což je jen část postižených v tomto regionu. Lékařským garantem je MUDr. Bohdana Trávníčková.

ROSKA Žďár je metodicky řízena a zastřešována unií ROSKA v ČR, která spolupracuje s předními odborníky v léčení, rehabilitaci, psychologii apod.

Spolupracovníci a garanti:
Doc. MUDr. Havrdová, CSc
MUDr. Horák, CSc
MUDr. Křičková
PhDr. Řasová
MUDr. Lenský
Vladimír Zeman
Jana Limberdová a další

Velmi dobrou pověst má i cvičitelská škola unie. Na velmi dobré úrovni je i péče unie o přidělení státních dotací.

Společnost je členem mezinárodní federace MSIF a její evropské platformy EMSP při EU.

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA MOZKOMIŠNÍ

je chronické onemocnění nervového systému, jehož příčina není doposud známa. Při RS je poškozován ochranný myelin pokrývající nervová vlákna přestávající správně přenášet signály v nervovém systému.

Roztroušená skleróza (RS), je závažné onemocnění, které může výrazně ovlivnit kvalitu života nemocného. Protože je v ČR téměř 15 000 nemocných, je třeba pomoci lidem nemocným s RS. Většina lidí s RS může navzdory své diagnóze vést zcela běžný život.

Mnohé ze symptonů RS lze úspěšně zvládat a léčit, předpokladem je především včasná léčba. Neexistuje však lék, který umí RS vyléčit, ale je známá řada léčebných postupů, které příznivě ovlivňují průběh nemoci.

Občanské sdružení Roska nesdružuje pouze nemocné s RS a jejich blízké. Je otevřená všem osobám, jejichž společným zájmem je pomáhat nemocným s RS.


Pan Karel Kesner věnoval téměř 25 let všechny síly Rosce. Byl předsedou, hlavním cvičitelem a hybatelem všech akcí. Cvičení a školení cvičitelů zajišťoval s velkým zaujetím.

Dlouhodobě působil ve výkonné radě Unie Roska, léta byl jejím viceprezidentem. Zúčastňoval se národních a v  poslední době mezinárodních akcí, kde propagoval čínská zdravotní cvičení a přinášel zpět zprávy o novinkách v léčení RS.

V posledních letech věnoval hodně času a energie zajišťování maratonu MaRS, ve kterém jsme jeho přičiněním byli celostátně velmi úspěšní. Letošní maraton ( MaRS 2018) jsme připravili na jeho památku.

Díky Karle!